หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
คำร้องทั่วไป
 

                    แจ้งถนนลูกรังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อ สายทางหมู่ 5 ถึง หมู่ที่ 9 ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร  เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการสัจจรไปมาไม่สะดวกพีชผลผลิตทางการเกษตรตกหล่นเป็นจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ช่วยดำเนินการปรับปรุงด่วน ขอขอบคุณล่วงหน้า

เขียนโดย   คุณ นางสาวพรทิพย์ เริงศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลวังวน

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 เวลา 11.02 น. [ IP : 182.53.132.182 ]  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ขอเรียน ชี้แจงว่า
1.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองถ่าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน(รายละเ * * * ยดแนบท้าย)                              
2.ณ ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2558 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ใช้เงินสำรองจ่ายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับปรุงถนนดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบ * * * กครั้งหนึ่ง
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายไสว  เนื้อสีจัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

เขียนโดย   คุณ อบต.วังวน

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 เวลา 11.26 น. [ IP : 182.53.132.182 ]  
 

                         องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 - หมู่ 9  งบประมาณ 97,500 บาท  เสร็จเรียบร้อยแล้ว    
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายไสว  เนื้อสีจัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน


เขียนโดย   คุณ อบต.วังวน

วันที่ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 12.17 น. [ IP : 182.53.147.176 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)