หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบำรุง ทับบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางธันยกานต์ สุขจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางธันยกานต์ สุขจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเจริญ ปานเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง