หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายบำรุง ทับบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
โทร : 091-836-4385
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางธันยกานต์ สุขจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-629-3613
นางบุษกร กลิ่นเสือ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-953-9249
นางนฤมล พันธุรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-753-2471
นายพันธกิจ แก้วสาแสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 085-365-1789