หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
           
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังวนมีถนนสายหลักเชื่อมต่อ ระหว่างอำเภอและจังหวัด คือ ถนนลาดยางสาย หางไหล - คลองตะเข้ ซึ่งเชื่อมกับ ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ข้อมูลคมนาคมในตำบล
 
ถนนลาดยาง รวมระยะทาง 28.199 กิโลเมตร
 
ถนนคอนกรีต รวมระยะทาง 30.560 กิโลเมตร
 
ถนนลูกรัง รวมระยะทาง 41.807 กิโลเมตร
 
ถนนดิน รวมระยะทาง 9.643 กิโลเมตร
 
 
           
 
บึง จำนวน 9 แห่ง
 
ลำคลอง จำนวน 14 แห่ง
 
 
   
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังวันไม่มีเขตพื้นที่ ป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์ใช้การประกอบอาชีพ ทรัพยากร เท่าที่มี ได้แก่ สัวต์ เช่น งู นก ปลา ฯลฯ ส่วนทรัพยากรด้านอื่น เช่น แร่ธาตุ ปิโตรเลียม ไม่มี