หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2