หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
 

ขอแจ้งให้ ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 17.18 น. โดย คุณ พรหมพร พูลกลิ่น

ผู้เข้าชม 35 ท่าน