หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

ในเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 15.07 น. โดย คุณ พัสตรา จังอินทร์

ผู้เข้าชม 145 ท่าน