หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ลานบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน โดยมี นายศิริพงศ์ สนองคุณชูสิน ปลัดอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และมีเด็กๆ เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สร้างความรักความผูกพันซึ่งกันและกันโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม การตอบปัญหาชิงรางวัล คำถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนและโรงเรียนต่างๆ ในเขตตำบลวังวน การแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการศึกษา กิจกรรมการแสดงความสามารถด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กและเยาวชน เช่น บ้านลมปราสาท กิจกรรมฝึกทักษะต่าง ๆ ตามซุ้มกิจกรรม และการมอบของขวัญของรางวัลต่าง ๆ มากมาย มีซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม จากหน่วยงานและผู้สนับสนุนต่าง ๆ ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คุณ พัสตรา จังอินทร์

ผู้เข้าชม 211 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย