หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นายสมพร ครองระวะ
ประธานสภา
 


นายประภาส วันแย้ม
รองประธานสภา


นายนภดล จันทร์รักษา
เลขานุการสภา อบต.วังวน
 
 


นายวัลลภ วิชาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายสังเวียน สภักดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นางจันทร์ริม วิชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นายนภดล จันทร์รักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นายประทีป นวลคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายอดิศักดิ์ ภู่เขียว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3