หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 70 วันๆละ 259 ถุงๆละ 6.58 บาท เป็นเงิน 119,295.40 บาท และนมกล่อง จำนวน 20 วันๆละ 259 กล่องๆละ 7.82 บาท เป็นเงิน 40,507.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,803 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 70 วันๆละ 37 ถุงๆละ ๖.58 บาท เป็นเงิน 17,042.20 บาท และนมกล่อง จำนวน 20 วันๆละ 37 กล่องๆละ 7.82 บาท เป็นเงิน 5,786.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,829 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 114,472 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 6,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 46,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 92,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น เป็นเงิน 26,434.56 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 15,939 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พันฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทำเนียบ จำนวน 35 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวน จำนวน 41 รายการ เป็นเงินทั้นสิ้น 35,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6