หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำภาชนะคัดแยกขยะอันตราย จำนวน 11 อันๆละ 3,911 บาท เป็นเงินทั้งสิน 43,021 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยาชนิดหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-57-0002 จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 5,790 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 6,822 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 14,353 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ เป็นเงิน 10,512 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว 2.5 แรงม้า ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) จำนวน 539 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 259 บาท เป็นเงิน 139,601 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 70 วันๆละ 259 ถุงๆละ 6.58 บาท เป็นเงิน 119,295.40 บาท และนมกล่อง จำนวน 20 วันๆละ 259 กล่องๆละ 7.82 บาท เป็นเงิน 40,507.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,803 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 70 วันๆละ 37 ถุงๆละ ๖.58 บาท เป็นเงิน 17,042.20 บาท และนมกล่อง จำนวน 20 วันๆละ 37 กล่องๆละ 7.82 บาท เป็นเงิน 5,786.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,829 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7