หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบอาคาร สะพานแหล่งน้ำ งานประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 งานก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงทางอาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง